Bra citat

Välkommen till bra-citat.se

Välkommen till bra-citat.se. På den här hemsidan hittar du ett massivt urval av de bästa citaten genom tiderna. De är noggrant utvalda och du finner dem inom ett antal unika kategorier – kategorier för önskat tema, typ eller känsla. Vi har samlat de mest anmärkningsvärda citaten på denna sida.

Allmänt om citat

Ett citat är en upprepning av något som har sagts eller skrivits, och kan härröra från ett antal källor; En intervju, en bok, ett uttalande, ett tal, etc. Vissa säger att bland annat citat definierar egenskaperna hos den person som citerades. Ett perfekt och välkänt exempel på detta är Martin Luther Kings berömda citat: “Jag har en dröm”. Citatet är från ett tal och är en personifiering av Martin Luther som person. I många fall är citat kopplat eller inspirerat av handlingar, och används ofta som en reaktion på vad som har hänt.

Citat är korta, exakta meningar som ofta innehåller meningsfull visdom och intelligens. De används på alla språk, men på vår hemsida har vi översatt alla utländska citat till svenska. När vi översätter från ett språk till ett annat har vi försäkrat oss om att behålla det ursprungliga budskapet med citatet. Därför kan citat på spanska eller italienska enkelt översättas till citat på svenska – vi håller innebörden intakt.

När du behöver ett citat är det viktigt att känna till citatets ursprung. Ett citat kan användas för att stödja ett argument, ett uttalande eller för att lägga till ett antal teman i ett större sammanhang. Dessutom är ett berömt citat ett bra sätt att börja ett tal, ett uppdrag eller en bok på. Det kommer att ge en kraftfull inledning och öppna upp för ytterligare tolkningar av läsaren. Men tänk igenom varför du isåfall väljer det specifika citatet och hur det är relevant till ditt ämne.

Särskilt författare, filosofer och forskare är författare till kända citat. Ett typiskt exempel på ett känt citat är från den berömda engelska författaren William Shakespeare.

“Att vara eller inte vara – Det är frågan”
– William Shakespeare

Läs mer om William Shakespeare och det kända citatet på: William Shakespeare på Wikipedia

framsida

Vad karaktäriserar citat?

Vad som karaktäriserar citat är inte helt definierat, men generellt följer citat följande riktlinjer:

    • De är ofta sagda eller skrivna av kända personer
    • De är ofta kopplade till en specifik person, historia, handling eller incident
    • De har ofta mer än en betydelse
    • De väcker ofta tankar
    • De är ofta tillräckligt korta för att kunna komma ihåg dem